Pompa ciepła bez tajemnic

Pompy ciepła to urządzenia umożliwiające odbiór energii cieplnej z jej naturalnych źródeł: z gruntu, wody gruntowej lub powietrza atmosferycznego oraz wykorzystanie jej na potrzeby ogrzewania budynków i ciepłej wody użytkowej. Od kilku lat pompy ciepła przeżywają renesans i tym samym mym zapewniły sobie trwałe miejsce wśród metod wytwarzania ciepła z odnawialnych źródeł energii. Zresztą nie bez powodu - bilans energetyczny pomp ciepła jest szczególnie godny uwagi.

Koszty inwestycyjne

Koszt wykonania kompletnej systemu - pompa ciepła + dolne źródło to wydatek rzędu 50 tys. zł. Tą na pozór wysoką kwotę należy jednak pomniejszyć o różnicę w wartości działki w terenie nieuzbrojonym (bez przyłącza gazowego lub sieci cieplnej). Często już sam fakt kupienia działki bez uzbrojenia zniweluje nam koszt całej inwestycji. Z kolei przy budowie kotłowni olejowej należy przewidzieć dodatkowe 4-8 m2 na magazyn oleju. Daje nam to przy cenie 2500zł/za m2 powierzchni mieszkalnej kwotę od 10 -15 tys. zł oszczędności. Kolejnym elementem zaniżającym nam koszt wykonania pompy ciepła jest brak konieczności budowy komina - to kolejne 4-8 tys. zł. Jeśli do tego doliczymy roczny koszt ogrzewania domu (pompą ciepła ) na poziomie około 1700 zł to stawia całość inwestycji w zupełnie innym świetle.

Zysk energii cieplnej czterokrotnie wyższy od zużytej energii elektrycznej

\Ogrzewania czysto elektryczne, ze względu na wysokie koszty, nie są godne polecenia. Ale systemy inteligentne, jak właśnie pompy ciepła, mogą wytrzymać porównanie nawet z nowoczesnymi kotłami kondensacyjnymi. Porównanie systemów wykazuje, że przykładowo koszty zakupu pompy ciepła są wprawdzie wyższe w porównaniu z kosztem zakupu ogrzewania akumulacyjnego, ale pompa ciepła zużywa tylko jedną czwartą energii pochłanianej przez piec akumulacyjny i dzięki korzystnym kosztom eksploatacji rekompensuje z nawiązką minus wynikający z wyższych kosztów zakupu. Pompy ciepła z kolektorami ziemnymi i sondami ziemnymi (solankowe pompy ciepła), dzięki ich wysokim współczynnikom efektywności, można eksploatować jako monowalentne systemy grzewcze. Osiągają one współczynniki efektywności - stosunek użytecznej energii cieplnej do zużytej energii elektrycznej - przekraczające 4, tzn. oddają one ponad cztery razy więcej energii cieplnej, niż zużywają energii elektrycznej. Tak więc na przykład solankowe pompy ciepła typu BW 106 przekazują ponad 6 kW energii cieplnej, mimo iż pobierają z sieci elektrycznej jedynie 1,4 kW. Dodatkowo instalując pompę ciepła można zrezygnować z budowy komina oraz składu opału, tym samym ograniczając koszty inwestycyjne.

Nowoczesne pompy ciepła ekologiczne i sprawne

Technika poszła naprzód: w pełni hermetyczne i cichobieżne sprężarki Scroll, wysokie współczynniki efektywności i możliwość całorocznego, jednosystemowego ogrzewania pompą ciepła, bez potrzeby zastosowania drugiego źródła ciepła sprawiły, że urządzenia te stały się bardziej komfortowe, sprawniejsze i w rezultacie jeszcze korzystniejsze pod względem kosztu zakupu i eksploatacji. Centrum testowania pomp ciepła w Winterhur-Toss (Szwajcaria) poświadczyło zadziwiająco wysoką jakość, sprawność i cichobieżność pomp ciepła Vitocal 300. Zastosowany czynnik roboczy R 407 C spełnia amerykańskie standardy przemysłowe, nie zawiera węglowodorów chlorowanych, jest nietoksyczny, niepalny i w pełni degradowalny biologicznie. Te cechy sprawiły, że również inni producenci pomp ciepła przeszli teraz z propanu R 290 na R 407 C. Pompy ciepła Viessmann cechują się niezwykłą cichobieżnością. Przez zastosowanie sprężarki Scroll z podwójnym zawieszeniem sprężystym i hermetyczną obudową, skutecznie zredukowano powstawanie hałasów (do 45 dB). Przenoszeniu wibracji na instalację grzewczą zapobiegają natomiast elastyczne przewody przyłączeniowe i dźwiękochłonne stopki.

Zasada działania pompy ciepła.

Pompy ciepła działają tak jak lodówki, lecz w przeciwieństwie do nich wykorzystuje się tu nie zimną, lecz gorącą stronę obiegu termodynamicznego. Odpowiedni czynnik roboczy jest sprężany i rozprężany, przez co uzyskuje się pożądany efekt nagrzewania lub chłodzenia. Przykładowo, dla wytworzenia ciepła użytecznego odbiera się na niskim poziomie temperaturowym ciepło z powietrza, wody gruntowej lub gruntu, poprzez odparowanie czynnika roboczego (gazów nieszkodliwych takich jak R 407 C) wrzącego w niskiej temperaturze. Tak więc pierwotnie ciekły czynnik roboczy opuszcza parownik (wymiennik ciepła ) w postaci gazu. Gaz ten zostaje sprężony przez sprężarkę i pod ciśnieniem ulega skropleniu w kondensatorze na wysokim poziomie temperatury, oddając ciepło skraplania i ciepło sprężania wodzie z instalacji grzewczej. Następnie pozostający nadal pod ciśnieniem czynnik roboczy ulega rozprężeniu w zaworze rozprężającym, przechodząc do części niskociśnieniowej i cały obieg rozpoczyna się od początku. Efekt finalny: 3/4 energii cieplnej z otoczenia + 1/4 energii elektrycznej = 4/4 ciepła użytecznego. Tym samym pompy ciepła odznaczają się najniższymi kosztami eksploatacyjnymi spośród wszystkich konwencjonalnych urządzeń grzewczych.

Grunt, woda czy powietrze

Pompy ciepła Vitocal 300 - zależnie od wykonania - wykorzystują ciepło z gruntu (typ BW, nośnikiem ciepła jest solanka), z wody gruntowej (typ WW) lub powietrza zewnętrznego (typ AW). Wszystkie pompy ciepła Vitocal 300 są przystosowane do pracy zarówno w jednosystemowych (pompa ciepła jako jedyne źródło ciepła), jak i wielosystemowych instalacjach grzewczych (w połączeniu z inną wytwornicą ciepła np. kotłem grzewczym). Pompy ciepła typu BW i WW dzięki stałej i równomiernej temperaturze gruntu i wody gruntowej, pracują niezależnie od temperatury zewnętrznej. Mogą one rozwijać pełną moc grzewczą także w pełni sezonu grzewczego podczas najzimniejszych dni. Przy korzystaniu z pomp ciepła odzyskujących ciepło z powietrza atmosferycznego, można je w razie potrzeby wspomóc drugą wytwornicą ciepła. Szereg mocy grzewczych pomp ciepła Vitocal 300 jest gęsto zestopniowany w zakresie od 4,8 do 106,8 kW. Obudowa, zespół chłodniczy i regulator są modułami stosowanymi w całym typoszeregu.

Pompy ciepła Vitocal, tak jak cały program produktów Vitotec firmy Viessmann, oparte są konsekwentnie na strategii platformowej, czyli ujednoliconej bazie części składowych pasujących do różnych typów urządzeń

VITOCAL 300 typ BW \"solanka-woda\".

Moc grzewcza: 4,8 do 81,2 kW. Ciepło z ziemi wykorzystane do ogrzewania: poprzez kolektory podziemne lub sondy gruntowe, odbiera ciepło z gruntu. Ponieważ w gruncie przez cały rok panują prawie niezmienne temperatury, Vitocal 300 jest dalece niezależny od temperatury powietrza i może zapewnić pełne ogrzewanie, nawet w zimne dni. Wielostopniowy typoszereg o mocach grzewczych od 4,8 do 81,2 kW.- Wysokie wskaźniki wydajności, do 4,67 (solanka: 0°C, temperatura na zasilaniu: 35°C).

VITOCAL 300 typ WW \"woda-woda\".

Moc grzewcza: 6,3 do 106,8 kW Ciepło wody gruntowej wykorzystane do ogrzewania: wykorzystuje ciepło z wody gruntowej o stabilnej temperaturze i dzięki temu utrzymuje niezmienne, wysokie wskaźniki wydajności. Urządzenie jest w stanie zapewnić całoroczne ogrzewanie i przygotowywanie ciepłej wody użytkowej. Wielostopniowy typoszereg o mocach grzewczych od 6,3 do 106,8 kW. Wysokie wskaźniki wydajności, do 5,9 (woda gruntowa: 10°C, temperatura na zasilaniu: 35°C).

VITOCAL 300 typ AW \"powietrze-woda\".

Moc grzewcza: 5,4 do 14,8 kW Ciepło z powietrza wykorzystane do ogrzewania: wykorzystuje nagrzane przez słońce powietrze z zewnątrz i pozyskuje z niego komfortowe ciepło grzewcze. Przy szczególnie niskich temperaturach, gdy zapotrzebowanie na ciepło jest większe, można załączyć inne urządzenie grzewcze. Wielostopniowy typoszereg o mocach grzewczych od 5,4 do 14,8 kW. Wysokie wskaźniki wydajności, do 3,31 (powietrze: 2°C, temperatura na zasilaniu: 35°C).

Zalety:

Przystosowanie do wszystkich trybów pracy. Praca jednosystemowa: pompa ciepła sama zasila ogrzewanie budynku i podgrzewanie ciepłej wody użytkowej. Praca dwusystemowa: pompa ciepła pracuje w kombinacji z inną wytwornicą ciepła. Wysoka sprawność, niezawodność i cicha praca dzięki hermetycznej sprężarce Compliant Scroll z podwójnym tłumieniem drgań. Bezfreonowy, niepalny i degradowalny biologicznie czynnik roboczy R 407 C. Szczególnie korzystne efekty eksploatacji podczas pracy z niskotemperaturowymi systemami grzewczymi, np. z ogrzewaniem podłogowym. Sterowany pogodowo, cyfrowy regulator obiegu grzewczego CD 50 dla jednostopniowych pomp ciepła względnie CD 60 dla dwustopniowych pomp ciepła. Obsługa w technice menu ze wspomaganiem obsługującego komunikatami tekstowymi oraz ze zintegrowanym systemem diagnostycznym.

Źródło: www.behrendt.com.pl

O nas

Serwis TanieRemontowanie.pl to katalog wszelkiego typu firm, które działają w branży Remontowo-Budowlanej. Przy pomocy naszej wyszukiwarki w szybki i łatwy sposób znajdziesz firmę ze swojego regionu lub miasta, która w profesjonalny sposób pomoże Ci w remoncie mieszkania, czy też budowie wymarzonego domu. Zapraszamy również do skorzystania z systemu Giełdy Zleceń, dzięki któremu jednym kliknięciem prześlesz wiadomość do wielu firm z twojego regionu jednocześnie. Najlepsze firmy budowlane i remontowe w kraju. Zapraszamy !